Chào mừng đến với trang web này!
  • neye

Thông báo về kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc

Kính gửi tất cả các hải quan,

Xin thông báo Lockey sẽ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc từ ngày 1st-21 tháng 2, trong đó tất cả văn phòng và nhà máy sẽ đóng cửa. Việc sản xuất và giao hàng sẽ bị ngừng trong kỳ nghỉ của chúng tôi, nhưng dịch vụ không bao giờ kết thúc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc lúc 22 giờnd, Tháng 2 năm 2021. 


Thời gian đăng: Jan-21-2021